Besøksadresse: Steinneset 47, Os  Sjå kart

Postadresse Stiftinga:

Det historiske tunet på Lyngeheim,

v/ styreleiar Magne Brekke, postboks 385, 5203 OS

Styreleiar Magne Brekke tlf: 90164179 eller e-post: magne.brekke@gmail.com

Driftstyre og Vener av Lyngheim

For kontakt med Vener av Lyngheim eller leige av huset.

Torolf Juvik  – telefon 949 71 690 eller e-post til thjuvik@online.no

www.facebook.com/Lyngheim

Web-ansvarleg: Tone Brodal Mongstad –  tone.brodal.mongstad@bkkfiber.no