Kongens fortjenstmedalje til Hjørdis Juvik

Før jul kom nyhende om at rosemålaren Hjørdis Juvik frå Os var tildelt Kongens fortjenstmedalje for «omfattande og samfunnsnyttig arbeid med kulturbevaring og kulturformidling». 3. februar 2023 fekk ho medaljen i hende av ordførar Trine Lindborg.

Frå overrekkinga av Kongens fortjenstmedalje til Hjørdis Juvik på Lyngheim 3. februar 2023

Laurdag 11. juni 2022 var det offisiell opning av Rosemålarverkstaden på Lyngheim

Det var kultursjefen i Bjørnafjorden kommune, Erik Vangsnes som sto for opninga.
Styreleiar for Stiftiga, Magne Brekke fortalde om arbeidet som har vore gjort for å få verkstaden på plass.
Verkstaden skal nyttast til kurs og undervisning om mellom anna rosemåling så tradisjonane kan førast vidare.
Hjørdis Juvik og Torunn Rød Farsund blir sentrale i dette arbeidet saman med Nils Georg Brekke.

Bildet: Erik Vangsnes klipper snora.
Til venstre: Hjørdis Juvik, til høgre Torunn Rød Farsund
(Foto: Magne Brekke)

Under finn du lenke til eit særtrykk frå verket Vestlandets historie, bind 2 skrive av Nils Georg Brekke.

Vestlandets-historie-sc3a6rtrykk_2.pdf

Det historiske tunet på Lyngheim i Os utanfor Bergen er driven av stiftinga
Det historiske tunet på Lyngheim og Vener av Lyngheim. Det er bygd på dugnad og med mange støttespelarar. Etter opninga i august 2014 har det alt utmerka seg som ein god kulturarena for formidling av tradisjonar og kulturelle opplevingar.

Stiftinga Lyngheim har i samarbeid med Os kommune og eksterne sponsorar rusta opp uteområdet Lyngheimparken for over ein halv million kroner.

Parken vart offisielt opna 8. juni 2017

Leige av Lemstova
Det er høve til å leige Lemstova til ulike arrangement, både for privatpersonar, lag og andre. Sjå meir informasjon om prisar og reglar.

Adressa til Lyngheim er Steinneset 47, Os. Sjå kart