Det historiske tunet på Lyngheim

Det historiske tunet på Lyngheim med Lemstova, skykkjo; og rosemålarverkstaden som er under arbeid. (Foto: Tone Brodal Mongstad, mai 2020)

Det historiske tunet på Lyngheim med Lemstova, skykkjo; og rosemålarverkstaden.  (Foto: Tone Brodal Mongstad)

Aktuelt:

Laurdag 11. juni 2022 kl. 14:00: Opning av rosemålarverkstaden på Lyngheim.

Kiste TveitDet er kultursjefen i Bjørnafjorden kommune, Erik Vangsnes, som står for den offisielle opninga.
Det skjer kl. 14.  Deretter vert det rosemåling og leik for borna, medan Nils Georg Brekke
held eit foredrag om rosemålartradisjonen i Bjørnafjordbygdene og viser utdrag frå det rike biletmaterialet
han har samla gjennom mange år.  Det vert sjølvsagt høve til å sjå seg om i den nye rosemålarverkstaden.
Det blir sal av kaffi og vaflar, og forhåpentleg nokre musikalske innslag innimellom.
Velkommen til ei uformell og innhaldsrik opning av den nye rosemålarverkstaden.
Det er ikkje naudsynt med førehandspåmelding.
Og den beste måten å ta seg til Lyngheim på, er til fots!

_______________________________________________________________________________________

9788241904028

Under finn du lenke til eit særtrykk frå verket Vestlandets historie, bind 2 skrive av Nils Georg Brekke.

Vestlandets-historie-sc3a6rtrykk_2.pdf

___________________________________________________________________________________________

Det historiske tunet på Lyngheim i Os utanfor Bergen er driven av stiftinga
Det historiske tunet på Lyngheim og Vener av Lyngheim. Det er bygd på dugnad og med mange støttespelarar. Etter opninga i august 2014 har det alt utmerka seg som ein god kulturarena for formidling av tradisjonar og kulturelle opplevingar.

Stiftinga Lyngheim har i samarbeid med Os kommune og eksterne sponsorar rusta opp uteområdet Lyngheimparken for over ein halv million kroner.

Parken vart offisielt opna 8. juni 2017

Leige av Lemstova
Det er høve til å leige Lemstova til ulike arrangement, både for privatpersonar, lag og andre. Sjå meir informasjon om prisar og reglar.

Adressa til Lyngheim er Steinneset 47, Os. Sjå kart