Det historiske tunet på Lyngheim

Bilde 2
Lemstova med steingard bygd av sherpaar frå Nepal

Aktuelt:

Neste fase i utviklinga av det historiske tunet: Gjenreising av den gamle rosemålarverkstaden  til Annanias Tveit, er nå i gang. Leif Tore Koldal og hans 12 elevar frå byggteknikk-lina ved Os videregående skule står for arbeidet, og rett før jul vart det halde kranselag. 

(Foto: Os & Fusaposten)

Kulturminnedagane og Kystsogevekene 8.-15. september.

I Os hadde vi eit samarbeid mellom Os Sogelag, Fortidsminneforeininga Os lokallag, Stiftinga Lyngheim/Vener av Lyngheim og Os kommune ved kultureininga om utstilling og arrangement på Lyngheim.

Sjå heile programmet

18. september 2018
I samband med Kulturminnedagane hadde Kulturvernforbundet nominert fem arrangement til Kulturminnedagsprisen. Arrangementet i Os vart vinnaren  av 30.000 kroner. Sjå meir på midtsiden.no   og Os & Fusaposten

__________________________________________________________________________________________

9788241904028

 

Under finn du lenke til eit særtrykk frå verket Vestlandets historie, bind 2 skrive av Nils Georg Brekke.

Vestlandets historie – særtrykk_2 Regionale kulturtradisjonar.

 

 

Foto: Torolf Juvik
Foto: Torolf Juvik

 

 


Nils Georg Brekke ble 11.august 2018 tildelt

Urnesmedaljen.
Medaljen er Fortidsminneforeningen sitt offisielle hederstegn. Grunngjevinga var Brekke sin årelange og omfattande innsats for norsk kulturminnevern.
Styreleiar Margrethe C. Stang i Fortidsminnforeningen sto for overrekkinga.

Les meir om Urnesmedaljen og om Nils Georg Brekke sin innsats på Fortidsminneforeningen sin nettside.

___________________________________________________________________________________________

Det historiske tunet på Lyngheim i Os utanfor Bergen er driven av stiftinga
Det historiske tunet på Lyngheim og Vener av Lyngheim. Det er bygd på dugnad og med mange støttespelarar. Etter opninga i august 2014 har det alt utmerka seg som ein god kulturarena for formidling av tradisjonar og kulturelle opplevingar.

Stiftinga Lyngheim har i samarbeid med Os kommune og eksterne sponsorar rusta opp uteområdet Lyngheimparken for over ein halv million kroner.
Sjå reportasje i Os & FusaTV

Parken vart offisielt opna 8. juni 2017

Leige av Lemstova
Det er høve til å leige Lemstova til ulike arrangement, både for privatpersonar, lag og andre. Sjå meir informasjon om prisar og reglar.

Adressa til Lyngheim er Steinneset 47, Os. Sjå kart