Det historiske tunet på Lyngheim

Bilde 2
Lemstova med steingard bygd av sherpaar frå Nepal

Aktuelt:

Ope dag i lemstova på Lyngheim sundag 28. april 2019.
Vi har ope frå kl. 11.00 til 15.00 og det vert sal av kaffi/te og vaflar.

Årsmelding Vener av Lyngheim for 2018

Vil du sjå eit oversyn over nokre av hendingane på Lyngheim i 2018? Klikk her

Neste fase i utviklinga av det historiske tunet: Gjenreising av den gamle rosemålarverkstaden  til Annanias Tveit, er nå i gang. Leif Tore Koldal og hans 12 elevar frå byggteknikk-lina ved Os videregående skule står for arbeidet, og rett før jul vart det halde kranselag. 

(Foto: Os & Fusaposten)
(Desember 2018)

Arbeidet med rosemålarverkstaden går framover. Elevane vil avslutte arbeidet ved utgangen av april.
(Foto Tone Mongstad.  10. mars 2019)
Les meir på midtsiden.no

Kulturminnedagane og Kystsogevekene 8.-15. september 2018.

I Os hadde vi eit samarbeid mellom Os Sogelag, Fortidsminneforeininga Os lokallag, Stiftinga Lyngheim/Vener av Lyngheim og Os kommune ved kultureininga om utstilling og arrangement på Lyngheim.

Sjå heile programmet

18. september 2018
I samband med Kulturminnedagane hadde Kulturvernforbundet nominert fem arrangement til Kulturminnedagsprisen. Arrangementet i Os vart vinnaren  av 30.000 kroner. Sjå meir på midtsiden.no   og Os & Fusaposten

__________________________________________________________________________________________

9788241904028

 

Under finn du lenke til eit særtrykk frå verket Vestlandets historie, bind 2 skrive av Nils Georg Brekke.

Vestlandets-historie-sc3a6rtrykk_2.pdf

___________________________________________________________________________________________

Det historiske tunet på Lyngheim i Os utanfor Bergen er driven av stiftinga
Det historiske tunet på Lyngheim og Vener av Lyngheim. Det er bygd på dugnad og med mange støttespelarar. Etter opninga i august 2014 har det alt utmerka seg som ein god kulturarena for formidling av tradisjonar og kulturelle opplevingar.

Stiftinga Lyngheim har i samarbeid med Os kommune og eksterne sponsorar rusta opp uteområdet Lyngheimparken for over ein halv million kroner.
Sjå reportasje i Os & FusaTV

Parken vart offisielt opna 8. juni 2017

Leige av Lemstova
Det er høve til å leige Lemstova til ulike arrangement, både for privatpersonar, lag og andre. Sjå meir informasjon om prisar og reglar.

Adressa til Lyngheim er Steinneset 47, Os. Sjå kart